தோற்றம் 19 APR 1934
மறைவு 15 SEP 2021
திரு குமாரசாமி ஆறுமுகம் 1934 - 2021 நெடுந்தீவு மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kumarasamy Arumugam
1934 - 2021

Deepest condolences. G.ketheeswaran Regional cooperative development officer (Former) Neduntive m.p.c.s Delft Canada

Write Tribute