தோற்றம் 19 APR 1934
மறைவு 15 SEP 2021
திரு குமாரசாமி ஆறுமுகம் 1934 - 2021 நெடுந்தீவு மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kumarasamy Arumugam
1934 - 2021

Deepest condolences G. Ketheeswaran Regional officer of Cooperative Development Delft m.p.c.s. (Former) Canada

Write Tribute