பிறப்பு 14 MAY 1935
இறப்பு 21 JAN 2022
திரு கதிரித்தம்பி செல்லத்துரை 1935 - 2022 உரும்பிராய் தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute