பிறப்பு 10 MAY 1982
இறப்பு 25 NOV 2021
திரு காசிபன் குணதிலகம்
வயது 39
திரு காசிபன் குணதிலகம் 1982 - 2021 சில்லாலை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute