பிறப்பு 28 SEP 1943
இறப்பு 06 AUG 2020
அமரர் கந்தையா பாலசுந்தரம்
வயது 76
அமரர் கந்தையா பாலசுந்தரம் 1943 - 2020 குப்பிளான், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute