பிறப்பு 11 FEB 1945
இறப்பு 20 OCT 2021
திரு கனகரட்னம் லோகேஸ்வரன் (மாத்தையா)
முன்னாள் உரிமையாளர்- ராஜன் ஸ்ரோர்ஸ் காலி
வயது 76
திரு கனகரட்னம் லோகேஸ்வரன் 1945 - 2021 அளவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka