தோற்றம் 18 APR 1953
மறைவு 05 AUG 2021
அமரர் கமலாதேவி இரவீந்திரன் (கிளி)
வயது 68
அமரர் கமலாதேவி இரவீந்திரன் 1953 - 2021 நெடுந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late Kamalathevi Raveendran
1953 - 2021

ஆழ்த அனுதாபங்கள் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்..

Write Tribute

Tributes