பிறப்பு 29 AUG 1949
இறப்பு 12 SEP 2021
திருமதி பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா
வயது 72
திருமதி பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா 1949 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka