பிறப்பு 29 AUG 1949
இறப்பு 12 SEP 2021
திருமதி பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா
வயது 72
திருமதி பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா 1949 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Francis Christhamma
1949 - 2021

பிரிவினால் தவித்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அன்புடன் டிகால் குடும்பம்

Write Tribute