தோற்றம் 29 AUG 1949
மறைவு 12 SEP 2021
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா
வயது 72
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா 1949 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Francis Christhamma
1949 - 2021

அருமை தாயாரின் மறைவு அறிந்து ,துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த கவலைகளைத் தெரிவிப்பதுடன் அவரது ஆத்மசாந்திக்கு பிரார்த்திக்கின்றோம்.

Write Tribute