அன்னை மடியில் 18 AUG 1936
இறைவன் அடியில் 22 JUN 2011
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா (பவளராணி)
வயது 74
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா 1936 - 2011 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka