மண்ணில் 19 MAR 1964
விண்ணில் 10 OCT 2020
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் (யாண்சன்)
வயது 56
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் 1964 - 2020 நாவாந்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late S E J Veerasingham Antony Joseph
1964 - 2020

உங்கள் குடும்பத்துக்கும் உறவினரிற்கும், எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரதிக்கின்றோம். ஜீவா சிவனடியான் குடும்பம்

Write Tribute