மண்ணில் 19 MAR 1964
விண்ணில் 10 OCT 2020
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் (யாண்சன்)
வயது 56
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் 1964 - 2020 நாவாந்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late S E J Veerasingham Antony Joseph
1964 - 2020

உங்கள் இழப்பால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு எமது குடும்பத்தின் சாா்பில் ஆழ்ந்த இரங்களை தொிவித்துக்கொள்கின்றேன்

Write Tribute

Tributes