மண்ணில் 19 MAR 1964
விண்ணில் 10 OCT 2020
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் (யாண்சன்)
வயது 56
அமரர் S E J வீரசிங்கம் அன்ரனி ஜான்சன் 1964 - 2020 நாவாந்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late S E J Veerasingham Antony Joseph
1964 - 2020

Rip

Write Tribute

Tributes