தோற்றம் 24 JUN 1930
மறைவு 15 SEP 2021
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும்
வயது 91
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும் 1930 - 2021 வதிரி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mrs. T. Shanmuganathan and Family from Vathiry,Karaveddy, Sri Lanka 13 OCT 2021 Sri Lanka

It is sad to hear about the demise of your beloved father and We are conveying our deepest sympathies and condolences to you and your family members in deep grief. May God Give You all strength and safety at this time and May your father's soul rest in peace! May his blessings be with you all forever!

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 17 Sep, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 13 Oct, 2021