தோற்றம் 24 JUN 1930
மறைவு 15 SEP 2021
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும்
வயது 91
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும் 1930 - 2021 வதிரி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Please accept our deepest condolences sorry for your lost RIP
Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 17 Sep, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 13 Oct, 2021