தோற்றம் 24 JUN 1930
மறைவு 15 SEP 2021
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும்
வயது 91
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும் 1930 - 2021 வதிரி, Sri Lanka Sri Lanka
45th Day remembrance in 3 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Fri, 17 Sep, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 13 Oct, 2021

Summary