தோற்றம் 24 JUN 1930
மறைவு 15 SEP 2021
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும்
வயது 91
திரு வீரகத்தி வேலும்மயிலும் 1930 - 2021 வதிரி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sivananthan Family UK 19 SEP 2021 United Kingdom

Really sad to hear this news. We knew him very long time. For each and every day we met him when I was small. Very nice person. Our heartfelt condolences for his family. May his soul rest in peace.

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 17 Sep, 2021
நன்றி நவிலல் Wed, 13 Oct, 2021