தோற்றம் 06 JUN 1990
மறைவு 22 JUN 2022
திரு துஷியந்தன் இன்பநாதன்
வயது 32
திரு துஷியந்தன் இன்பநாதன் 1990 - 2022 ஆவரங்கால், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Thushyanthan Inpanathan
1990 - 2022

I’ll love you forever Thushy Anna. I promise to raise your sons to be just as amazing as you were! I promise to love and protect them forever. You’ll always be in my heart, thank you for everything! Xoxo, Theni

Tribute by
Thenisha Paskaran
Canada
Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 23 Jun, 2022