பிறப்பு 16 JUL 1944
இறப்பு 21 JUL 2021
திருமதி ஶ்ரீமதி மஹாதேவ குருக்கள் புவனாம்பிகை அம்மா
வயது 77
திருமதி ஶ்ரீமதி மஹாதேவ குருக்கள் புவனாம்பிகை அம்மா 1944 - 2021 இணுவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Srimathi Mahathevak Kurukkal Puvanambikai Amma
1944 - 2021

அம்மாவின் இழப்பால் வாடும் பெரியையா, மற்றும் அவர் பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெருவிப்பதுடன், அம்மாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய கடவுளை வேண்டுகிறோம். 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Write Tribute

Tributes