பிறப்பு 05 MAY 1940
இறப்பு 02 AUG 2022
திரு சிவப்பிரகாசம் கந்தசாமி
திருப்பதி கிறீம் ஹவுஸ் மற்றும் ஸ்ரீஸ் கொமினிக்கேசன் உரிமையாளர்
வயது 82
திரு சிவப்பிரகாசம் கந்தசாமி 1940 - 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute