தோற்றம் 22 MAR 1942
மறைவு 13 MAY 2022
திரு சிற்றம்பலம் சிவலிங்கம்
முன்னாள் வர்த்தகர்- சிவசங்கரி மில், இராமையன் கல், வவுனியா, கொழும்பு
வயது 80
திரு சிற்றம்பலம் சிவலிங்கம் 1942 - 2022 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute