அன்னை மடியில் 16 NOV 1962
இறைவன் அடியில் 12 OCT 2021
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன்
வயது 58
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன் 1962 - 2021 கோண்டாவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Loving memories last forever, I am at a loss for words during this sorrowful time. Please know that I am thinking of you and praying for peace and comfort
Write Tribute

Tributes