அன்னை மடியில் 16 NOV 1962
இறைவன் அடியில் 12 OCT 2021
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன்
வயது 58
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன் 1962 - 2021 கோண்டாவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Shanthini Sivananthan
1962 - 2021

அய்யனாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

Write Tribute

Tributes