அன்னை மடியில் 16 NOV 1962
இறைவன் அடியில் 12 OCT 2021
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன்
வயது 58
திருமதி சாந்தினி சிவானந்தன் 1962 - 2021 கோண்டாவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Shanthini Sivananthan
1962 - 2021

சாந்தி அன்ரியின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஓம் சாந்தி! சாந்தி! சாந்தி! Sorry for your lost. Our deepest condolences to you and your family. May her soul rest in peace.

Tribute by
செல்வம் குடும்பம் (கோமதி)
உறவினர் (அயலவர்)
கோண்டாவில்
Write Tribute