மலர்வு 29 AUG 1951
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன்
வயது 70
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன் 1951 - 2022 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Sellathurai Pushpanathan
1951 - 2022

எங்கள் சித்தப்பாவின் இழப்பின் துயரத்தில் நாங்களும் இணைந்து கொள்கிறோம். அவரது குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு அவரது ஆத்மா சாந்திக்காகவும் பிரார்த்திக்கிறோம்.🙏

Write Tribute