மலர்வு 29 AUG 1951
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன்
வயது 70
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன் 1951 - 2022 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
  • Photos
10 Photos