பிறப்பு 16 JUL 1968
இறப்பு 08 SEP 2021
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா (சர்வா)
வயது 53
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா 1968 - 2021 எழுதுமட்டுவாள், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Shylesh Seshagiri 16 SEP 2021 United States

Sarva Anna, Your affection, love and kindness will never be forgotten. The way you and your family cared for me when I came to Germany leaving my home country is always in my heart. There is not a single day I didn’t pray for your health recovery since May’2021. We will meet you on the other side of the shore. We as a family are praying for the peace of Ida Akka, Kaleb, Josua and Blessina. Love, Shylesh and Mythili