பிறப்பு 12 DEC 1946
இறப்பு 18 JAN 2019
அமரர் இரத்தினம் இராதாகிருஷ்ணன் 1946 - 2019 வடலியடைப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Ratnam Radhakrishnan
1946 - 2019

என்றும் என் நினைவில் நிற்கும் என் உடன் பிறவா நண்பனே என் உயிர் உள்ளவரை மறவேன் என் குடும்பம் உட்பட

Tribute by
M. M. Jeyaseelan and family
பாசமுள்ள உறவுகள்
Canada
Write Tribute