தோற்றம் 08 MAY 1939
மறைவு 06 SEP 2021
திரு இராசநாயகம் இராமச்சந்திரன்
ஓய்வுபெற்ற போக்குவரத்துப் பகுதி முகாமையாளர், யாழ்ப்பாணம் பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கம்
வயது 82
திரு இராசநாயகம் இராமச்சந்திரன் 1939 - 2021 வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka Sri Lanka