அன்னை மடியில் 13 APR 1962
இறைவன் அடியில் 20 JUN 2022
திரு இராசையா நித்தியானந்தன்
வயது 60
திரு இராசையா நித்தியானந்தன் 1962 - 2022 புதுக்குடியிருப்பு 7ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Miss you …. 24 JUN 2022 United Kingdom

We miss you சித்தப்பா …. உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றோம்🙏🙏🙏