பிறப்பு 13 MAY 1936
இறப்பு 23 JAN 2013
அமரர் பீதாம்பரம் செல்லம்மா 1936 - 2013 இளவாலை மாரீசன்கூடல், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

ரஜனி geneva 22 JAN 2021 Switzerland

காலங்கள் மறைந்து போகலாம் கண்களில் நிறைந்திருக்கும் திரு உருவம் மனங்களில் உறைந்திருக்கும் அவர்கள் அன்பும் பாசமும் என்றும் மறைவதில்லை . இறைவன் நிழலில் அமைதியுடன் வாழ்ந்திட பிரார்த்தனைகள்