தோற்றம் 29 OCT 1967
மறைவு 09 NOV 2021
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம்
வயது 54
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம் 1967 - 2021 திக்கம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Nirmala​ Selvanayagam
1967 - 2021

ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்.

Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Mon, 22 Nov, 2021