தோற்றம் 29 OCT 1967
மறைவு 09 NOV 2021
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம்
வயது 54
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம் 1967 - 2021 திக்கம், Sri Lanka Sri Lanka
30th Day remembrance in 5 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Mon, 22 Nov, 2021