தோற்றம் 29 OCT 1967
மறைவு 09 NOV 2021
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம்
வயது 54
திருமதி நிர்மலா செல்வநாயகம் 1967 - 2021 திக்கம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mrs Nirmala​ Selvanayagam
1967 - 2021

I know you must be feeling a lot of pain right now, but I want you to know that God is always with you and you are also in our prayers. Receive my deepest condolences

Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Mon, 22 Nov, 2021