அன்னை மடியில் 20 JUN 1926
இறைவன் அடியில் 09 JUN 2021
திருமதி நாகம்மை தம்பிரத்தினம்
இளைப்பாறிய உப அதிபர்
வயது 94
திருமதி நாகம்மை தம்பிரத்தினம் 1926 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute