பிறப்பு 20 JAN 1946
இறப்பு 12 JAN 2022
திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா 1946 - 2022 வடலியடைப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Nagalingam Nagarajah
1946 - 2022

நம்மிடம் அடுத்தவர் காட்டும் நேசம் கண்டிப்பாக எதையோ எதிர்பார்த்தே நிற்கும் ஆனால் சற்றும் சுயநல நோக்கம் இல்லாமல் எப்போதும் நம் நலனை விரும்பும் நலன் விரும்பி நம் “அப்பா”. அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவணை பிராத்திப்போம். ஓம் சாந்தி! சாந்தி! சாந்தி! Son of Navaratnasingam Rajah store 5 worker

Write Tribute