பிறப்பு 20 JAN 1946
இறப்பு 12 JAN 2022
திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா 1946 - 2022 வடலியடைப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள், அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி🙏
Write Tribute