பிறப்பு 20 JAN 1946
இறப்பு 12 JAN 2022
திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா 1946 - 2022 வடலியடைப்பு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

friend Tharshan 19 JAN 2022 France

Reste in peace.