பிறப்பு 20 JAN 1946
இறப்பு 12 JAN 2022
திரு நாகலிங்கம் நாகராஜா 1946 - 2022 வடலியடைப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Nagalingam Nagarajah
1946 - 2022

May him soul rest in peace

Write Tribute