தோற்றம் 17 MAY 1952
மறைவு 06 JUN 2021
திருமதி நடேசு இராசேஸ்வரி
வயது 69
திருமதி நடேசு இராசேஸ்வரி 1952 - 2021 கரவெட்டி மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka