தோற்றம் 25 JUL 1942
மறைவு 22 NOV 2021
திரு மருதப்பு வல்லிபுரம் கானமயில்நாதன் (ம. வ. கானமயில்நாதன்)
ஓய்வுபெற்ற பிரதம ஆசிரியர், உதயன், சஞ்சீவி காலைக்கதிர் பத்திரிகைகள்
வயது 79
திரு மருதப்பு வல்லிபுரம் கானமயில்நாதன் 1942 - 2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Maruthappu Vallipuram Kanamayilnathan
1942 - 2021

The highest form of love is remembering and honoring those who have passed. Although it is no healing balm, I hope the memories soothes our pain in these coming hours, days, and weeks

Write Tribute

Tributes