தோற்றம் 25 JUL 1942
மறைவு 22 NOV 2021
திரு மருதப்பு வல்லிபுரம் கானமயில்நாதன் (ம. வ. கானமயில்நாதன்)
ஓய்வுபெற்ற பிரதம ஆசிரியர், உதயன், சஞ்சீவி காலைக்கதிர் பத்திரிகைகள்
வயது 79
திரு மருதப்பு வல்லிபுரம் கானமயில்நாதன் 1942 - 2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
We have lost a great journalist and close member of our family. We wish to share the fortitude of this irreparable loss with his wife Saratha and other members. May his soul rest in perfect peace. Aum Shanthi
Write Tribute