மண்ணில் 22 AUG 1956
விண்ணில் 14 AUG 2021
அமரர் மாணிக்கம் கோகிலராசா 1956 - 2021 கோப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Manickam Kogilarasa
1956 - 2021

உங்கள் அண்ணாவின் மறைவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

Write Tribute