மண்ணில் 22 AUG 1956
விண்ணில் 14 AUG 2021
அமரர் மாணிக்கம் கோகிலராசா 1956 - 2021 கோப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
22 AUG 1956 - 14 AUG 2021
Late Manickam Kogilarasa
அன்பு நண்பா, உன் இழப்போ பேரிழப்பு உன் நினைவோ அழியாது நீயோ மோட்ஷத்தில் இறைவனுடன்,
Write Tribute