அன்னை மடியில் 18 MAR 1942
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
டாக்டர் மாலினி சிறீனிவாசன் 1942 - 2021 யாழ் உரும்பிராய் வடக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Abiramy Vijayaratnam family from UK.

RIPBOOK Florist
United Kingdom 1 week ago
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Jegapragasan family from USA.

RIPBOOK Florist
United States 1 week ago