அன்னை மடியில் 18 MAR 1942
ஆண்டவன் அடியில் 21 NOV 2021
டாக்டர் மாலினி சிறீனிவாசன் 1942 - 2021 யாழ் உரும்பிராய் வடக்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka