பிறப்பு 06 NOV 1953
இறப்பு 08 MAY 2022
திருமதி குருநாதன் கமலாதேவி (அழகு)
வயது 68
திருமதி குருநாதன் கமலாதேவி 1953 - 2022 மந்துவில், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mrs Kurunathan Kamalathevy
1953 - 2022

We are sorry for your loss, was such a great person, The memories will live forever with us.

Write Tribute