உதயம் 12 JUN 1969
அஸ்தமனம் 08 JAN 2022
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் (மயிலை திருப்பூரின் கோபுரநாயகன், குணம்- ரவி)
உரிமையாளர்- KS Somers Road Food & Wine, KS General Store
வயது 52
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் 1969 - 2022 மயிலிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
12 JUN 1969 - 08 JAN 2022
Mr Kunabalasingham Selvasivakumaran
You left a deep hole in our hearts, we miss you ரவிப் பெரியப்பா . May your soul Rest in Peace. பிள்ளையாரை வேண்டி நிற்கின்றோம்.
Write Tribute

Tributes