உதயம் 12 JUN 1969
அஸ்தமனம் 08 JAN 2022
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் (மயிலை திருப்பூரின் கோபுரநாயகன், குணம்- ரவி)
உரிமையாளர்- KS Somers Road Food & Wine, KS General Store
வயது 52
திரு குணபாலசிங்கம் செல்வச்சிவகுமரன் 1969 - 2022 மயிலிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Kunabalasingham Selvasivakumaran
1969 - 2022

We will miss you forever dad, you were our inspiration and you will be always. No one can replace you. Miss you childish smile, your advice thank you for everything you done to us. Even though u struggled a-lot when you was young u always madd us happy and comfortable, you gave us everything. Before we choose you know what we like ams want, Love u and miss you forever

Write Tribute

Tributes